Pliki do pobrania

Katalog:

 

Reklamacje:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, w sytuacji gdy sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje znajdują się w § 8 („Rekojmia” ) Regulaminu Sklepu Rabex.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w celu żądania poprawienia usługi, wymiany towaru lub jego naprawy.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona na „Formularzu Reklamacyjnym” sklepu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i przesłana wraz z zakupionym towarem na adres sklepu:

  RABEX - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
  Jan Żurek i Krzysztof Żurek
  Raba Niżna 70, 34-730 Mszana Dolna

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy w tym terminie oznacza to, iż Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Prawo Klienta do złożenia reklamacji wygasa w ciągu 2 lat od daty zakupu towaru w sklepie.

Formularz reklamacji