Informacja o ochronie danych osobowych

RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

RODO jest Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego stosowanie wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku.

RODO jako akt prawny obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadzenie tego Rozporządzenia ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących praw osób, których dane dotyczą.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
Jan Żurek i Krzysztof Żurek

adres:
Raba Niżna 70, 34-730 Mszana Dolna
telefon: 18 33-16-390
telefon/fax: 18 33-16-041
e-mail: rabex@rabex.eu

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- realizacji zamówienia, jeśli dokonywaliście Państwo zakupu w naszym sklepie online, osobiście lub telefonicznie;

- przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz innych informacji dotyczących naszej działalności, w postaci wiadomości email lub komunikatów sms, na wskazane adresy email oraz numery telefonów komórkowych;

- obsługi reklamacji, jeśli dokonywali Państwo reklamacji naszych produktów;

- realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa dotyczących kwestii podatkowych, finansowych, związanych z realizacją umowy, wystawienia faktur;

- realizacji innych umów, o ile doszło do ich zawarcia, niezależnie od formy i miejsca;

- realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, w tym także jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

Odbiorcami Państwo danych osobowych mogą być:

-operatorzy pocztowi i kurierzy,

-podmioty świadczące na rzecz firmy Rabex usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

-dostawcy systemów informatycznych, usług hostingowych oraz IT,

-operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

-organy uprawnione do otrzymania Państwo danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Rodzaj przetwarzania danych osobowych

W zależności od tego, jakiego celu dotyczy przetwarzanie danych osobowych oraz w jaki sposób zostały do nas dostarczone, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki (imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu komórkowego, adres email, podpis.

Pozyskiwanie Państwa danych osobowych odbywa się bezpośrednio od Państwa, przez stronę www, formularz umieszczony na stronie www. Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe w wyniku skierowania do nas korespondencji pisemnej lub jeśli podadzą nam Państwo dane osobowe w rozmowie telefonicznej albo w inny sposób.

Udostępnianie Państwa danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli nasi Pracownicy i Współpracownicy, czyli osoby które upoważniliśmy do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przyznanych im praw i zleconych zadań. Państwa dane będą także udostępniane naszym podwykonawcom, takim jak: firmy przewozowe, firmy realizujące zlecenia płatności oraz inne podmioty, z którymi współpracujemy w celu realizacji wiążących nas z Państwem relacji. Państwa dane mogą być także udostępniane wszelkim podmiotom uprawnionym na podstawie prawa do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną przez nas działalnością (organy podatkowe, banki itp.).

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych to m.in.:

- prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;

- prawo do wniesienia sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z przepisów prawa, nakładanych na nas obowiązkach lub prawnie uzasadnionym celu przetwarzania, Państwa prawa mogą ulegać ograniczeniu. W takim przypadku przekażemy Państwu odpowiednią informację. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody w określonym celu, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać zgodnie z instrukcjami otrzymanymi w komunikacji e-mail.

Podawanie danych osobowych

W niektórych przypadkach podanie danych osobowych w określonym przez nas zakresie będzie przez nas wymagane. Dotyczy to przede wszystkim realizacji umów lub działań podejmowanych przez nas przed zawarciem umowy oraz innych działań wymagających od nas przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zrealizowania Państwa prawa lub żądania.

W sytuacji, w której nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe w określonym celu, czyli np. nie chcą Państwo otrzymywać od nas: komunikatów e-mail, komunikatów sms itp. lub mają Państwo pytanie w związku z przetwarzaniem danych osobowych – prosimy o kontakt  poprzez wskazany na tej stronie adres e-mail do naszego biura: rabex@rabex.eu